Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2562
เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ...
รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ...
รายละเอียด
ใหม่...ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณรูปแบบใหม่ บนโดเมนส์ @tsu.ac.th ...
รายละเอียด
ศูนย์รวมโปรแกรมเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ บริการโปรแกรมเพื่อให้บริการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ...
รายละเอียด

สำนักคอมพิวเตอร์
เป็นองค์กรหลัก
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร สารสนเทศที่ทันสมัย

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยบุคลากรว ...

รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเพจ Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

< ...

รายละเอียด
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Facebook Fanpage เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
...
รายละเอียด
สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไล ...

รายละเอียด