Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2562
เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ...
รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ...
รายละเอียด
ใหม่...ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณรูปแบบใหม่ บนโดเมนส์ @tsu.ac.th ...
รายละเอียด
ศูนย์รวมโปรแกรมเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ บริการโปรแกรมเพื่อให้บริการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ...
รายละเอียด

สำนักคอมพิวเตอร์
เป็นองค์กรหลัก
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร สารสนเทศที่ทันสมัย

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการเยาวชนนักไอที ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการเยาวชนนักไอที ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 มี ...

รายละเอียด
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุงจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนกา ...

รายละเอียด
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยบุคลากรว ...

รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเพจ Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

< ...

รายละเอียด