Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ภาคฤดูร้อน
เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ภาคฤดูร้อน 2562 ...
รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ...
รายละเอียด
ใหม่...ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณรูปแบบใหม่ บนโดเมนส์ @tsu.ac.th ...
รายละเอียด
ศูนย์รวมโปรแกรมเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ บริการโปรแกรมเพื่อให้บริการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ...
รายละเอียด

สำนักคอมพิวเตอร์
เป็นองค์กรหลัก
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร สารสนเทศที่ทันสมัย

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเพจ Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

< ...

รายละเอียด
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Facebook Fanpage เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
...
รายละเอียด
สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไล ...

รายละเอียด
โครงการ การใช้งาน Microsoft Office Word 2013

วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ การใช้งาน Microsoft Office Word 20 ...

รายละเอียด