Loading...

ขอเชิญชวนน้องๆ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจุดประกาย Coding สานฝันน้องม.ปลาย สู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์

น้องๆ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจุดประกาย Coding สานฝันน้องม.ปลาย สู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์

วันพุธที่ 21 ส.ค. พ.ศ. 2562

 

:: รายละเอียดโครงการ ::