Loading...

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันพุธที่ 19 มิ.ย. พ.ศ. 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตพัทลุงได้ส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กับโรงเรียนควนขนุน โดยมีนางสาวภิรัญญา อินถิติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนร่วมในการรับมอบ หลังจากที่สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุงได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562  ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงห้องพร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานสำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนควนขนุนได้อย่างมีประสิธิภาพต่อไป

ภาพกิจกรรม