มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.57 ถึงวันที่ 1 เม.ย.57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดหน่วยงาน
 
     
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องทำงาน พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มภารกิจ เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย และเกิดภาพพจน์ที่ดี