มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.57 ถึงวันที่ 31 พ.ค.57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 
     

    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 57  สำนักคอมพิวเตอร์  วิทยาเขตสงขลา  จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ  มีผู้เข้าอบรมจำนวน 56 คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C 207  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดงานประชุมให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น