มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
 

เมนูหลัก
        ติดต่อเรา  (รูปภาพ แสดงที่ตั้งของสำนักคอมพิวเตอร์)


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

เว็บไซต์ : http://cc.tsu.ac.th อีเมล์ : staffcom@tsu.ac.th

โทรศัพท์ : 074-317600 โทรสาร : 074-317699

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :
สำนักงานเลขานุการ 4100 ,4101 ,4102 ,4111 ,4112 ,4555
ฝ่ายบริการและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 4400, 4401, 4402, 4403, 4404,4408
ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่าย 4200 ,4201 ,4202 ,4203 ,4204 ,4205
ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 4300 ,4301 ,4302 ,4303 ,4304 ,4305 ,4308 ,4309