มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
 

Quick Links
        ระบบสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์  
- ระบบยืม - คืน Notebook
-
วารสาร E-learning
-
ระบบตรวจสอบการใช้โทรศัพท์
-
พื้นที่ให้บริการ WiFi ในมหาวิทยาลัยทักษิณ
-
ระบบการจัดการเรียนรู้ TSU Learning
-
กระดานเสวนาโครงการ IT สู่ชุมชน
-
ระบบป้องกันไว้รัส Microsoft Security Essentails 
-
สถิติการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
-
ระบบบริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต
-
TSU NETWORK Status&Traffic
-
ระบบจองห้องผ่านอินเตอร์เน๊ต
-
การใช้งาน Remote Access
-
ระบบควบคุมการพิมพ์
-
Web hosting
-
คู่มือ...การเรียนรู้ แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงบนระบบปฏิบัติการ Windows 
-
CCagent