มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
 

Quick Links
        คู่มือการใช้ IPASS  
 
คู่มือ ipass  (สำหรับเปิดไฟล์ .PDF)

คู่มือ ipass  (สำหรับเปิดไฟล์ .SWF )

qrcode