มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งาน dreamspark
ประกาศผลการตัดสินโครงการออกแบบ LOGO สำนักคอมพิวเตอร์
ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันออกแบบ Logo สำนักคอม
ผลงานผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประเภทการออกแบบเว็บไซต์
งดการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ในวันและเวลาดังนี้
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม แนวข้อสอบเพื่อสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.00-13.00 น.
เนื่องจากขณะนี้ระบบพิสูจน์ตัวตน ( Clean Access Agent ) ชำรุด
กำหนดการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ทั้งสองวิทยาเขต
ประกาศผลการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ หัวข้อ ASEAN Cultural Diversity
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน การออกแบบเว็บไซต์ หัวข้อ “ASEAN Cultural Diversity”
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์และการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ปฏิทินสำหรับนิสิตใหม่และกำหนดการสแกนลายนิ้วมือ ระดับปริญญาตรี และระัดับบัณฑิตศึกษา
คู่มือ...การเรียนรู้ แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงบนระบบปฏิบัติการ Windows
งดการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2555
เข้าชม..พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงโบราณสถานในเขตเทศบาลสงขลา
การติดตั้ง Proxy สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในมหาวิทยาลัย
นิสิตสามารถสั่งพิมพ์งานจากเครื่องพิมพ์เครื่องใดก็ได้


หน้าที่ :