มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l EXIT EXAM
 


กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
        ผู้บริหาร

 
ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
โทร: 4000
e -mail: ppongpan@tsu.ac.th
ปฏิทินวาระงาน | ข้อมูลเพิ่มเติม

 
นายศุภโชค ชินพงศ์
หัวหน้าสำนักงาน
โทร: 4001
e-mail: supachoak@tsu.ac.th