Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ...
รายละเอียด
เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์
เวลาเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ...
รายละเอียด
ใหม่...ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณรูปแบบใหม่ บนโดเมนส์ @tsu.ac.th ...
รายละเอียด
ศูนย์รวมโปรแกรมเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ บริการโปรแกรมเพื่อให้บริการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ...
รายละเอียด

สำนักคอมพิวเตอร์
เป็นองค์กรหลัก
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร สารสนเทศที่ทันสมัย

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Facebook Fanpage เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
...
รายละเอียด
สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไล ...

รายละเอียด
โครงการ การใช้งาน Microsoft Office Word 2013

วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ การใช้งาน Microsoft Office Word 20 ...

รายละเอียด
สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA)”

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลาและพัทลุง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง &l ...

รายละเอียด