เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  ถามอธิการบดี
  คำถาม/คำตอบ
  สารจากอธิการบดี
  ภารกิจอธิการบดี
  ค้นหาคำถาม
  คำถามที่่ถามบ่อย
  ประวัติอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการรับสมัครเรียนต่อปริญญาโทหรือไม่

  ไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการรับสมัครเรียนต่อปริญญาโทหรือไม่คะ  ถ้ามีจะรับสาขาอะไรบ้างคะ

น.ส.เนตรอุมา ช่างแก้ 2005-09-23 09:32:52


คำตอบ
  
 มีครับ แต่กรุณาสอบถามที่บัณฑิตวิทยาลัย ของ ม.ทักษิณ ได้โดยตรงครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู 2005-09-26 18:58:35