เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  ถามอธิการบดี
  คำถาม/คำตอบ
  สารจากอธิการบดี
  ภารกิจอธิการบดี
  ค้นหาคำถาม
  คำถามที่่ถามบ่อย
  ประวัติอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อยากทราบวันรับปริญญา

  

ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดวันรับปริญญารึยังครับ ยังไม่เห็นประกาศลงในเวปไซต์เลย  คือมันจะมีอยู่ 2 ช่วง  ไม่  เดือนพฤศจิกายน   ก็เดือนมีนาคม  ช่วยตอบหรือถ้าให้ดีลงประกาศเลยครับเพราะจะได้วางแผนถูกว่าต้องลางานกี่วันได้เคลียร์งานด้วย   ขอบพระคุณอย่างสูง  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณอมรศักดิ์ บุญวงศ์ 2005-09-11 18:09:46


คำตอบ
  
 เรื่องนี้ ผมเคยตอบไปก่อนหน้านี้แล้ว (2 ครั้ง) ว่า วันรับพระราชทานปริญญาบัตร จะอยู่ระหว่าง 16-20 มค. 49 ครับ ส่วนกำหนดวันที่แน่นอนว่าจะเป็นวันใหนในช่วงดังกล่าวนี้ เราจะต้องรอหนังสือแจ้งจากสำนักพระราชวังอีกครั้งครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู 2005-09-12 11:09:07