074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

โปรแกรม CANVA FOR EDUCATION TSU

อาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถสมัครใช้งาน Canva for Education TSU ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://moocs.tsu.ac.th/

โดยขั้นตอนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การสมัครใช้งาน Canva for Education TSU

คลิกดูรายละเอียด

ส่วนที่ 2 การเข้าใช้งาน Canva for Education TSU

คลิกดูรายละเอียด