074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

MICROSOFT OFFICE 365 สำหรับนิสิต

แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเข้าใช้งาน Office 365  
จากเดิม ชื่อผู้ใช้@tsu.ac.th เปลี่ยนเป็น ชื่อผู้ใช้@ms365.tsu.ac.th

 
 

          มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้บริการ Microsoft 365 สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยบัญชีผู้ใช้งานจะลงท้ายด้วย @ms365.tsu.ac.th และรหัสผ่านที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองหลังจากการการเข้าใช้งานครั้งแรกด้วยรหัสผ่านเริ่มต้นที่ได้รับ

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ : https://login.microsoftonline.com

การสมัครใช้งานและรายละเอียดเพิ่มเติม : ms365.tsu.ac.th