074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

วิทยาเขตพัทลุง

       ห้อง IT 112

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/37823150_1977550942275922_8612761703228112896_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f8649243b88fd2897e82c3a60ac85202&oe=5BD305C5
ห้อง IT 106 

ห้อง IT 304  จำนวน 81 เครื่องเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล