074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

    

    นิสิตและบุคลากรที่สมัครใช้งาน Office 365 จะได้ Username และพาสเวิร์ดที่สามารถเข้าใช้งาน บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

    บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณสามารถใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและการออกแบบ (เช่น Windows 10 , Windows 11 ,Windows Server, SQL Server Standard,  Microsoft Visio , Visual Studio Enterprise, Microsoft Project เป็นต้น)

สามารถเข้าใช้งานได้ที่นี่

    ลิ้งค์การเข้าใช้งาน Microsoft Azure Dev Tools forTeaching

สมัคร Office365 ได้ที่

    http://ms365.tsu.ac.th/

ขั้นตอนการเปิดใช้งานครั้งแรก

    ขั้นการเปิดใช้งานครั้งแรก

หรือถ้ามีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

   วิทยาเขตสงขลา 086-7492534 (พี่เบียร์)

    วิทยาเขตพัทลุง 086-4450345  (พี่อ้น)