074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วิทยาเขตสงขลา

การเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สำหรับใช้ในการอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคคลทั่วไป  โดยมีห้องพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานแก่ท่านที่สนใจ

การใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการที่มีความประสงค์จะขอเช่าห้องพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิทยาเขตสงขลา โทร 074 317612  และวิทยาเขตพัทลุง โทร

วิทยาเขตสงขลา

อัตราค่าบริการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อัตราค่าบริการ

ห้อง C103 จำนวน 83 เครื่อง

8,000 บาท/วัน

ห้อง C104 จำนวน 32 เครื่อง

4,000 บาท/วัน

ห้อง C105 จำนวน 51 เครื่อง

6,000 บาท/วัน

ห้อง C207 จำนวน 61 เครื่อง

7,000 บาท/วัน

 

รายละเอียดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C103


 

CPU Intel Core I7-7700  3.6Ghz
Ram 8 Gb
Harddisk 1TB
Monitor 21.5" LED
Windows 10 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อุปกรณ์
- ไมโครโฟน มีสาย 1
- เครื่องโปรเจคเตอร์
- จอรับภาพ

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C104


 

CPU Intel Core I7-7700  3.6Ghz
Ram 8 Gb
Harddisk 1TB
Monitor 21.5" LED
Windows 10 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อุปกรณ์
- ไมโครโฟน มีสาย 1
- เครื่องโปรเจคเตอร์
- จอรับภาพ

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C105


 

CPU Intel Core I7-7700  3.6Ghz
Ram 8 Gb
Harddisk 1TB
Monitor 21.5" LED
Windows 10 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อุปกรณ์
- ไมโครโฟน มีสาย 1
- เครื่องโปรเจคเตอร์
- จอรับภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207


 

CPU Intel Core I7-7700  3.6Ghz
Ram 8 Gb
Harddisk 1TB
Monitor 21.5" LED
Windows 10 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อุปกรณ์
- ไมโครโฟน มีสาย 1 ตัว และไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว
- เครื่องโปรเจคเตอร์
- จอรับภาพ

วัน และเวลาให้บริการ
ให้บริการในวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)

วิทยาเขตพัทลุง

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

  1. ห้องประชุม

ลำดับที่

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ต่อวัน(บาท)

ค่าธรรมเนียม

ครึ่งวัน(บาท)

1

ห้อง IT 106 (ประชุม/ห้องการเรียนการสอน ขนาด 200 ที่นั่ง)

4,500

2,700

2

ห้อง IT 112 (ประชุม/ห้องการเรียนการสอนขนาด 100 ที่นั่ง)

2,800

1,680

  1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ต่อวัน(บาท)

ค่าธรรมเนียม

ครึ่งวัน(บาท)

1

ห้อง IT 302  ขนาด 50 ที่นั่ง

5,400

3,240

2

ห้อง IT 307 ขนาด 50 ที่นั่ง

5,400

3,240

3

ห้อง IT 304   ขนาด 80 ที่นั่ง

8,000

4,800

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมครึ่งวัน คิด 60 ของอัตราค่าธรรมเนียมต่อวัน

       ห้อง IT 112

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/37823150_1977550942275922_8612761703228112896_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f8649243b88fd2897e82c3a60ac85202&oe=5BD305C5
ห้อง IT 106
 

ห้อง IT 304

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล