074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานออกแบบให้โดนใจด้วย CANVA for Education” และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ

        วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานออกแบบให้โดนใจด้วย CANVA for Education” และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้โปรแกรม CANVA for Education และการถ่ายภาพในการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆของผู้ใช้งาน
โอกาศนี้อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีนายกฤษฎา คงหนู ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายปรเมศวร์ กาแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากร และมีนายอัตพล เทพสง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายวิเชียร ขุนเพชร ตำแหน่งนักวิชาการเป็นผู้ช่วยวิทยากร


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล