074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

อบรมการใช้งานระบบการจัดการเว็บไซต์ คณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU CMS)

    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบการจัดการเว็บไซต์ คณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU CMS)" (หน่วยงานวิทยาเขตพัทลุง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะการใช้งาน cms ให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้ไปในรูปแบบเดียวกันรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในส่วนอื่นเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป  โอกาสนี้อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีนายพลชัย บินหมูด ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรและนายอนุชา ชีช้าง นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากรเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล