074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

ประชุมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 " พัทลุงเกมส์" และการจัดการแข่งขันอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "เสกักเกมส์"

การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 " พัทลุงเกมส์" และการจัดการแข่งขันอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "เสกักเกมส์" จัดที่จังหวัดพัทลุง ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายจากฝ่ายจัดการแข่งขันให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลของการแข่งขันทั้ง 2 รายการ โดยเมื่อวันที่ (30/5/2565) เจ้าหน้าที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาประชุมร่วมคณะกรรมการฯ ซึ่งมีอาจารย์อาจารี นาโค ในฐานะประธานคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ ซึ่งจะใช้พื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นศูนย์ประมวลผลการแข่งขัน