074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

โครงการสัมมนา ระบบ Data Center และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 กับการบริการการศึกษาไทย ช่วงเช้า ณ ห้องไอที สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา และออนไลน์กับ วิทยาเขต พัทลุง