การติดตั้ง Oracle VM VirtualBox เพื่อใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ

internet explorer 11 not supported

    เนื่องจากไมโครซอฟท์ประกาศว่า Internet Explorer 11 เวอร์ชันสุดท้ายของเบราว์เซอร์ Internet Explorer
บนเดสก์ท็อป Windows 10 จะหยุดการสนับสนุนตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2022 เป็นต้นไป จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบบัญชี 3 มิติได้
    สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดทำคู่มือวีดีโอสอนการติดตั้งโปรแกรม Oracle VM VirtualBox เพื่อให้สามารถใช้งานระบบบัญชี 3 มิติต่อไปได้ในระหว่างรอการพัฒนาระบบใหม่ 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Oracle VM VirtualBox

  • สำหรับผู้ที่ใช้งาน : ภายในมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตพัทลุง  ดาวน์โหลด

การติดตั้ง Extension Pack
เพื่อติดต่อเครื่อง Printer 
ผ่านโปรแกรม VirtualBox

การติดตั้ง IE tab 
เพื่อใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ
บน Google Chrome

"แต่ไม่สามารถคัดลอกข้อความ
ในระบบบัญชี 3 มิติได้"

ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยทักษิณ : PHURIPON SUWALAK