074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

บริการเครือข่ายเสมือน TSU VPN

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการ VPN (Virtual Private Network) สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

จุดประสงค์
    1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ใช้จากเครื่องที่บ้านผ่านระบบ ADSL ของบริษัทผู้ให้
        บริการ TOT หรือ TT&T
    2. หากท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงานนั้น ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบ VPN มายัง
        มหาวิทยาลัย เสมือนหนึ่งใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
    3. การเชื่อมต่อ VPN เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
        เช่น การค้นหาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Science Direct)

ข้อกำหนดเครื่องผู้ใช้งาน
   1. ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows Vista
   2. การติดตั้งและใช้งานต้อง login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เหมือนระบบ e-Mail
   3. มีโปรแกรม Internet Explorer
    

Download โปรแกรม VPN Client

สำหรับครื่องคอมพิวเตอร์คู่มือการติดตั้ง
VPN Client MacOS 
VPN Client Windows 32bitคู่มือการติดตั้ง / คู่มือแบบVDO
VPN Client Windows 64bitคู่มือการติดตั้ง
Fortinet_CA_SSLProxyคู่มือการติดตั้ง
คู่มือ vpn สำหรับ iphoneคู่มือการติดตั้ง
คู่มือ vpn สำหรับ androidคู่มือการติดตั้ง