074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งาน Microsoft 365

    วันที่ 23 มีนาคม 2566 (13.00 - 17.00 น.) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้งาน Microsoft 365" ให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
    โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้กล่าวเปิดโครงการฯและเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายญาณวุฒิ สุนทรกิจ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย)เป็นวิทยากรและมีนายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร

 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล