074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์

  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อผ่านเกณฑ์ข้อบังคับ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบและระบบการทดสอบแบบออนไลน์ แบ่งเป็นประเภทการสำหรับนิสิต และบุคลากร ดังนี้

     1. ระบบสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (CST)

     2. ระบบสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (ICTTEST) 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล