074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ (2566-2570

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ (2566-2570) เพื่อรองรับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์และจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ (TOR) ประจำปีต่อไป โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง ณ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่


 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล