074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการ ค่ายอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ"
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 (09.00-12.00 น.) อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตพัทลุงเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบและเปิดใช้งาน "ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อุทิตกิจจาทร" ของโรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ภายใต้ (โครงการค่ายอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียน ) โดยมีนางรุ่งระวี สาเหล็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้นำท้องถิ่นและนักเรียนเข้าร่วม
โครงการค่ายอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆนักเรียนมีสถานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปีนี้ (2566) ได้ดำเนินงานปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่าย ซ่อมและติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร ให้จนสามารถให้ใช้งานสำหรับการเรียน การค้นคว้า และงานอื่นของน้องๆนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ