074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

แนะนำการใช้งานสารสนเทศให้กับนิสิตใหม่ 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

Last update: 2023-06-21 14:45:12

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ "รับเพื่อนใหม่และประชุมเชียร์ " สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง ดร.คณิดา สินไหม รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยนายกฤษฎา คงหนู หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและแนะนำการให้บริการและการใช้งานสารสนเทศในมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566


แนะนำการใช้งานสารสนเทศให้กับนิสิตใหม่ 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง