074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดรอบการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 วัน รอบสอบวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ที่นี่