074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

        วันที่ 31 พ.ค. 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "การใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word, Microsoft PowerPoint และ canva" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง จำนวน 31 คน (รุ่นที่ 2) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word, Microsoft PowerPoint และ canva พื้นฐานสำหรับใช้การเรียนการสอนหรืองานอื่นๆได้ โดยมีอาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งมีนายญาณวุฒิ สุนทรกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายกฤษฎา คงหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอัตพล เทพสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นทีมวิทยากรเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล