074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Google Application

    วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Google Application ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งาน Google App สำหรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพโอกาสนี้อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ โดยมีนายญาณวุฒิ สุทรกิจ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร และนายอนุชา ชีช้าง นายอัตพล เทพสง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล