074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

        วันที่ 1 มิ.ย. 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint และ canva" ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง จำนวน 30 คน (รุ่นที่ 3) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint และ canva พื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนได้ ซึ่งมี นายกฤษฎา คงหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายอัตพล เทพสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอนุชา ชีช้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นทีมวิทยากรเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล