074-317600 ต่อ 4100 ccstaff@tsu.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งาน Microsoft Word ในการจัดรูปแบบเอกสาร

        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 (13.00-17.00 น.)สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " การใช้งาน Microsoft Word ในการจัดรูปแบบเอกสาร "ให้กับน้องๆนิสิตคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จำนวน 27 คน ซึ่งเป็นการแนะนำเทคนิคที่สำคัญในการจัดทำงานเอกสารหรืองานอื่นๆด้วย Microsoft Word โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุมภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย) และนายอัตพล เทพสง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วยวิทยากรเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล