074-317600 ต่อ 4100 comcenter@tsu.ac.th
อบรมการใช้งานระบบการจัดการเว็บไซต์ คณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU CMS)
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานออกแบบให้โดนใจด้วย CANVA for Education” และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ
มหาวิทยาลัยทักษิณรับมอบเป็นเจ้าภาพจัดงาน WUNCA42 ในเดือนมกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการสัมมนา ระบบ Data Center และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 กับการบริการการศึกษาไทย ช่วงเช้า ณ ห้องไอที สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา และออนไลน์กับ วิทยาเขต พัทลุง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง "สัญจร"
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ เตรียมความพร้อมในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณต่อสาธารณชน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 – 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียน
ประชุมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 " พัทลุงเกมส์" และการจัดการแข่งขันอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "เสกักเกมส์"

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล